Logo FUW

Pracownia Wstępna

Materiały uzupełniające:

Ćwiczenie nr 1 - WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH (G)

Ćwiczenie nr 2 - BADANIE DRGAŃ WAHADŁA MATEMATYCZNEGO (W)

Ćwiczenie nr 3 - SPRAWDZANIE PRAWA OHMA I KIRCHHOFFA (E)

Ćwiczenie nr 4 - BADANIE RUCHU JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONEGO (R)

Ćwiczenie nr 5 - TERMISTOR JAKO TERMOMETR (T)