Logo FUW

Pracownia Wstępna

Pracownia Wstępna [1100-1AF26] i Pracownia wstępna dla biofizyków [1100-1BB06] to zajęcia laboratoryjne dla studentów I roku studiów licencjackich na Wydziale Fizyki. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy doświadczalnej i opracowania danych pomiarowych. W ramach pracowni student wykonuje pięć (cztery w przypadku pracowni dla biofizyków) ćwiczeń laboratoryjnych. Efektem wykonania ćwiczenia jest opis, który jest oceniany przez asystenta. Tematy zadań doświadczalnych dobrane są tak, aby studenci poznali podstawowe przyrządy i techniki pomiarowe, a zebrane podczas pomiarów dane były dobrym materiałem ilustracyjnym do najczęściej używanych metod analizy danych.

W roku 2020/21 zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym. Link do zajęć zostanie wysłany wszystkim studentom zapisanym na przedmiot w systemie USOS, na adresy dostępne w tym systemie. Osoby, niezapisane w USOS, które planują brać udział w zajęciach proszone są o kontakt mailowy z koordynatorem zajęć (zakładka Kontakt). Na pierwszych zajęciach odbędzie się szkolenie BHP - udział w nich jest obowiązkowy !!!