Ćwiczenie nr 1 - WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH (G)

Pomiary

 1. Wklej w odpowiednie tabele zebrane przez siebie dane pomiarowe (zwróć uwagę na jednostki jakie są zakładane przez aplet).
 2. Wybierz czy ze specyfikacji przyrządu znasz jego dokładność czy niepewność.
 3. Wpisz wartość dokładności/niepewności pomiarowej przyrządu.
 4. Jeśli pomiary masy wypartej wody były wykonywane po zerowaniu/tarowaniu wagi ze zlewką z wodą, zaznacz tę opcję.
 5. Wpisz wartości gęstości wody z używanych przez siebie tablic dla temperatury T oraz temperatur pomniejszonej i powiększonej o dokładność termometru.

Masa próbki

g

METODA A

Wysokość próbki

cm

Średnica próbki

cm

METODA B
Objętości wody przed (V1) i po (V2) włożeniu próbki

ml

METODA C

Masy zlewki z wodą (mzw) oraz z wodą i próbką (mzwp)

UWAGA NA KOLEJNOŚĆ KOLUMN!

g

Wartości tablicowe gęstości wody

Temperatura wody T = °C
Dokładność termometru ΔT = °C

Uzyskane wyniki:

 1. Wpisz, obliczone przez Ciebie wartości średniej masy próbki wraz z jej niepewnością.
 2. masa próbki m = ( ± ) g
 3. Wpisz, obliczone przez Ciebie wartości (wraz z niepewnościami) wielkości potrzebnych do obliczenia gęstości w każdej z metod.
 4. Wpisz obliczone na ich podstawie wartości gęstości wraz z ich niepewnościami.
 5. Kliknij przycisk sprawdź, aby sprawdzić poprawność Twoich obliczeń (możesz to zrobić dla każdej z metod osobno).
 6. W przypadku napotkania błędów w obliczeniach aplet wypisuje pierwszy błąd jaki napotkał.

  Metoda A (na podstawie pomiaru masy i wymiarów)

  wysokość próbki H = ( ± ) cm
  średnica próbki D = ( ± ) cm
  gęstość próbki ρA = ( ± ) g/cm3

  Metoda B (na podstawie pomiaru masy oraz objętości wody)

  objetość próbki V = ΔV = ( ± ) cm3
  gęstość próbki ρB = ( ± ) g/cm3

  Metoda C (na podstawie pomiaru masy oraz wyporności)

  masa wypartej wody mww = ( ± ) g
  niepewność gęstości wody uρw = g/cm3
  gęstość próbki ρC = ( ± ) g/cm3

 7. Wpisz obliczoną przez siebie średnią z wszystkich trzech metod wraz z jej niepewnością (zewnętrzną lub wewnętrzną).

Średnia ważona z uzyskanych wartości gęstości z trzech metod

średnia gęstość próbki ρ = ( ± ) g/cm3