Ćwiczenie nr 1 - WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH (G)

Pomiary

g
cm
cm
ml
g

Uzyskane wyniki:

masa próbki m = ( ± ) g

Metoda A (na podstawie pomiaru masy, wysokości i obwodu)

wysokość próbki H = ( ± ) cm
średnica próbki D = ( ± ) cm
gęstość próbki ρA = ( ± ) g/cm3

Metoda B (na podstawie pomiaru masy oraz objętości)

objetość próbki V = ΔV = ( ± ) cm3
gęstość próbki ρB = ( ± ) g/cm3

Metoda C (na podstawie pomiaru masy oraz wyporności)

masa wypartej wody mww = ( ± ) g
temperatura wody T = °C
dokładność termometru ΔT = °C
niepewność gęstości wody uρw = g/cm3
gęstość próbki ρC = ( ± ) g/cm3

Średnia z uzyskanych metod

średnia gęstość próbki ρ = ( ± ) g/cm3