Ćwiczenie nr 3 - SPRAWDZANIE PRAWA OHMA I KIRCHHOFFA (E)

Parametry miernika

Wyniki pomiarów prawa OhmaDopasowanie prostej

Uwaga: dopasowanie jest sprawdzane zgodnie z niepewnościami obliczonymi ze specyfikacji miernika!
Wariant prostej: I = a U
a = mA/V
ua = ma/V
R =
uR =
𝛘2 =
Wariant prostej: U = R I
R =
uR =
𝛘2 =

Test 3σ dla łączenia oporników

R1 =( ± ) kΩ
R2 =( ± ) kΩ
R3 =( ± ) kΩ
Rszer (pomiar) =( ± ) kΩ
Rrówn (pomiar) =( ± ) kΩ
Rszer (obliczony) =( ± ) kΩ
Rrówn (obliczony) =( ± ) kΩ

Różnica między wielkością zmierzoną a obliczoną dla
  połączenia szeregowego: σ
  połączenia równoległego: σ

Test 3σ dla II prawa Kirchoffa

UAB =( ± ) V
UBC =( ± ) V
UCD =( ± ) V
UAD =( ± ) V
Różnica między zmierzoną a oczekiwaną wartością UAD: σ

Test 3σ dla I prawa Kirchoffa

I1 =( ± ) mA
I2 =( ± ) mA
I3 =( ± ) mA
Icałk =( ± ) mA
Różnica między zmierzoną a oczekiwaną wartością Icałk: σ