Ćwiczenie nr 2 - BADANIE DRGAŃ WAHADŁA MATEMATYCZNEGO (W)

Dokładność stopera

dokładność przyrządu (stopera) = s

Parametry rozkładów - ustalona długość wahadła


średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

Parametry rozkładów - pozostałe długości wahadła


średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

Test t-Studenta

wartość t =
wartość p =

Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego

średnica kuli:= mm
dokładność przyrządu (suwmiarki) = mm
wysokość punktu zaczepienia:= m
dokładność wysokości = m
Sposób wyznaczania długości wahadła:
Odległość zmierzona dla wahadła 1 = m
Odległość zmierzona dla wahadła 2 = m
Odległość zmierzona dla wahadła 3 = m
Odległość zmierzona dla wahadła 4 = m
Odległość zmierzona dla wahadła 5 = m
dokładność przyrządu (miarki) = m
Seria pomiarów do wyznaczania przyspieszenia ziemskiego:
Długość 2, okres 10-krotny
Długość 3, okres 10-krotny
Długość 4, okres 10-krotny
Długość 5, okres 10-krotny
przyspieszenie ziemskie g = ( ± ) m/s2