Ćwiczenie nr 2 - BADANIE DRGAŃ WAHADŁA MATEMATYCZNEGO (W)

Dokładność stopera

Zwróć uwagę, że dokładność stopera niekoniecznie jest równa jego rozdzielczości.
Dokładność przyrządu (stopera) = s

Parametry rozkładów - ustalona długość wahadła

 1. Wklej w odpowiednie tabele zebrane przez siebie dane pomiarowe dla pierwszej długości wahadła.
 2. W pola poniżej każdej z tabel wpisz obliczone parametry rozkładów.
 3. Wpisz obliczone średnią pojedynczego okresu oraz jego niepewność.
  Całkowitą niepewność okresu oblicz uwzględniając niepewność statystyczną danych oraz dokładność przyrządu (którą należy podać w poprzedniej sekcji).
 4. Kliknij przycisk sprawdź, aby sprawdzić poprawność Twoich obliczeń.
 5. W przypadku napotkania błędów w obliczeniach aplet wypisuje pierwszy błąd jaki napotkał.

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

Parametry rozkładów - pozostałe długości wahadła

  Podobnie jak poprzednio:
 1. Wklej w odpowiednie tabele zebrane przez siebie dane pomiarowe dla czterech kolejnych długości wahadła.
 2. W pola poniżej każdej z tabel wpisz obliczone parametry rozkładów.
 3. Wpisz obliczone średnią pojedynczego okresu oraz jego niepewność.
  Całkowitą niepewność okresu oblicz uwzględniając niepewność statystyczną danych oraz dokładność przyrządu (którą należy podać w poprzedniej sekcji).
 4. Kliknij przycisk sprawdź, aby sprawdzić poprawność Twoich obliczeń.
 5. W przypadku napotkania błędów w obliczeniach aplet wypisuje pierwszy błąd jaki napotkał.

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

średnia = s
odch. standardowe = s
niepewn. średniej = s
okres pojedynczy = s
niepewność okresu
(uwzględniając dokładność stopera)
= s

Test t-Studenta

 1. Wklej w pierwszą tabelę pierwsze dziesięć (z serii 100) pomiarów pojednyczego okresu wahadła.
 2. Wklej w drugą tabelę dziesięć pomiarów pojedynczego okresu wahadła zebrane na końcu pomiarów dla pierwszej długości wahadła.
 3. Wpisz obliczoną wartość t rozkładu t-Studenta oraz odpowiadającą jej wartość p.
 4. Kliknij przycisk sprawdź, aby sprawdzić poprawność Twoich obliczeń.
 5. W przypadku napotkania błędów w obliczeniach aplet wypisuje pierwszy błąd jaki napotkał.
wartość t =
wartość p =

Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego

 1. Wpisz zmierzoną średnicę kuli oraz jej niepewność.
 2. Wpisz podaną wysokość punktu zaczepienia wahadła oraz jej niepewność (jeżeli przyjmujesz, że wartość jest znana dokładnie wpisz 0).
 3. Wybierz sposób obliczania przez Ciebie długości wahadła.
 4. Wpisz odpowiednie wartości zmierzone dla wszystkich pięciu długości wahadła oraz ich niepewności.
 5. Wybierz na podstawie której serii zmierzonej dla pierwszej długości wahadła została przez Ciebie wyznaczona wartość przyspieszenia ziemskiego.
 6. Zaznacz, które serie zostały uwzględnione do obliczenia ostatecznej wielkości przyspieszenia ziemskiego.
 7. Wpisz obliczoną przez Ciebie wartość przyspieszenia ziemskiego wraz z jej niepewnością.
 8. Kliknij przycisk sprawdź, aby sprawdzić poprawność Twoich obliczeń.
 9. W przypadku napotkania błędów w obliczeniach aplet wypisuje pierwszy błąd jaki napotkał.
Średnica kuli:= mm
niepewność wyznaczenia średnicy = mm
Wysokość punktu zaczepienia:= m
niepewność wyznaczenia wysokości = m
Sposób wyznaczania długości wahadła:
Odległość zmierzona dla wahadła 1 = m
Odległość zmierzona dla wahadła 2 = m
Odległość zmierzona dla wahadła 3 = m
Odległość zmierzona dla wahadła 4 = m
Odległość zmierzona dla wahadła 5 = m
niepewność wyznaczenia odległości = m
Seria pomiarów do wyznaczania przyspieszenia ziemskiego:
Długość 2, okres 10-krotny
Długość 3, okres 10-krotny
Długość 4, okres 10-krotny
Długość 5, okres 10-krotny
Przyspieszenie ziemskie g = ( ± ) m/s2