Logo FUW

Pracownia Technik Pomiarowych

Ważne informacje:

Wymagania dotyczące raportu

Rozmieszczenie ćwiczeń na pracowni

Instrukcje dostępnych ćwiczeń:

Mechanika

Drgania

Ciepło

Fale

Optyka

Fizyka Ciała Stałego

Fizyka współczesna

Geofizyka