Logo FUW

Pracownia Technik Pomiarowych

Programy do obsługi urządzeń:

Capstone:

Program do wykonywania pomiarów z użyciem różnych czujników firmy PASCO.

SparkVue:

Program do wykonywania pomiarów z użyciem różnych czujników firmy PASCO.

SpectraSuite:

Program do wykonywania pomiarów z użyciem spektrometrów OceanInsight.

Labview:

Program do tworzenia własnych programów do komunikacji z urządzeniami podłączonymi do komputera.

Programy do analizy danych:

Szersza lista programów do analizy danych dostępna jest na przykład na stronach Wikipedii.

Origin

program do analizy danych i tworzenia wykresów oraz dopasowywania zależności funkcyjnych. Wydział zakupił licencję sieciową, z której mogą korzystać studenci.

Mathematica

program do obliczeń numerycznych i symbolicznych, może również służyć do tworzenia wykresów i dopasowywania funkcji. Wydział ma nielimitowana liczbę licencji domowych dla studentów.

Python

biblioteki do Pythona do analizy danych: Pandas, Pyplot, NumPy, SciPy

GnuPlot

darmowy program do wizualizacji danych i tworzenia wykresów. Alternatywa dla Origina z interfejsem użytkownika opartym o linię poleceń.

SciDAVis

program do wizualizacji danych i tworzenia wykresów – darmowa alternatywna dla Origina.