Pracownia Technik Pomiarowych

Pracownia Technik Pomiarowych [1100-2F14] to zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów licencjackich na Wydziale Fizyki. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami doświadczeń w zakresie mechaniki, fal elektromagnetycznych i fizyki współczesnej. Studenci wybierają ćwiczenie do wykonania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i otrzymują instrukcję umożliwiającą przygotowanie się do ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczenia sprawdza i ocenia asystent prowadzący ćwiczenie. Wykonanie ćwiczenia polega na przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, ich opracowaniu i dyskusji. Efektem wykonania ćwiczenia jest opis, który jest oceniany przez asystenta. W trakcie semestru należy wykonać co najmniej 8 ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do tych zajęć jest zaliczenie Pracowni Wstępnej [1100-1AF26] lub podobnych zajęć.

Pierwsze zajęcia (15-tego i 16-tego października) odbędą się TYLKO ZDALNIE. Mail ze szczegółami dotyczącymi spotkania został wysłany mailem wszystkim studentom zapisanym na przedmiot w systemie USOS, na adresy dostępne w tym systemie. Na zajęciach będzie przeprowadzane m.in. szkolenie BHP, którego odbycie jest konieczne do dopuszczenia do zajęć doświadczalnych. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!!!