Logo FUW

Pracownia Technik Pomiarowych

Pracownia Technik Pomiarowych [1100-2F14] to zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów licencjackich na Wydziale Fizyki na kierunku Fizyka i Nauczanie fizyki. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami doświadczeń w zakresie mechaniki, fal elektromagnetycznych i fizyki współczesnej. Studenci wybierają ćwiczenie do wykonania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i otrzymują instrukcję umożliwiającą przygotowanie się do ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczenia sprawdza i ocenia asystent prowadzący ćwiczenie. Wykonanie ćwiczenia polega na przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, ich opracowaniu i dyskusji. Efektem wykonania ćwiczenia jest opis, który jest oceniany przez asystenta. W trakcie semestru należy wykonać co najmniej 8 ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do tych zajęć jest zaliczenie Pracowni Wstępnej [1100-1AF26] lub zajęć równoważnych.

Zajęcia odbywają się w Pracowni Fizycznej Interdyscyplinarnej Pracowni Podstaw Fizyki, na I piętrze w budynku B Wydziału Fizyki UW w salach przy korytarzach B1.31 - znajdź na planie oraz B1.47 - znajdź na planie.

Pierwsze zajęcia roku akademickiego 2022/23 odbywają się 5 października. Odbędzie się na nich szkolenie BHP - udział w nich jest obowiązkowy !!!