Logo FUW

Pracownia Wstępna

Programy do analizy danych:

Szersza lista programów do analizy danych dostępna jest na przykład na stronach Wikipedii.

Origin

program do analizy danych i tworzenia wykresów oraz dopasowywania zależności funkcyjnych. Wydział zakupił licencję sieciową, z której mogą korzystać studenci.
Do pobrania: skrócona pomoc dla tego programu do wykorzystania podczas zajęć.

Mathematica

program do obliczeń numerycznych i symbolicznych, może również służyć do tworzenia wykresów i dopasowywania funkcji. Wydział ma nielimitowana liczbę licencji domowych dla studentów.

NumPy, SciPy, ScientificPython

biblioteki do Pythona do analizy danych.

GnuPlot

darmowy program do wizualizacji danych i tworzenia wykresów. Alternatywa dla Origina z interfejsem użytkownika opartym o linię poleceń.