Logo FUW

Pracownia Wstępna

Pracownia Wstępna [1100-1AF26] i Pracownia wstępna dla biofizyków [1100-1BB06] to zajęcia laboratoryjne dla studentów I roku studiów licencjackich na Wydziale Fizyki. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy doświadczalnej i opracowania danych pomiarowych. W ramach pracowni student wykonuje pięć (cztery w przypadku pracowni dla biofizyków) ćwiczeń laboratoryjnych. Efektem wykonania ćwiczenia jest opis, który jest oceniany przez asystenta. Tematy zadań doświadczalnych dobrane są tak, aby studenci poznali podstawowe przyrządy i techniki pomiarowe, a zebrane podczas pomiarów dane były dobrym materiałem ilustracyjnym do najczęściej używanych metod analizy danych.

Zajęcia odbywają się w Pracowni Fizycznej Interdyscyplinarnej Pracowni Podstaw Fizyki, na II piętrze w budynku B Wydziału Fizyki UW w salach przy korytarzu B2.41 - znajdź na planie.

Na pierwszych zajęciach odbędzie się szkolenie BHP - udział w nich jest obowiązkowy !!!