Logo FUW

Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych

Podczas opracowywania wyników i przygotowywania raportów mogą się przydać następujące programy:

Origin

program do analizy danych i tworzenia wykresów oraz dopasowywania zależności funkcyjnych. Wydział zakupił licencję sieciową, z której mogą korzystać studenci.

Mathematica

program do obliczeń numerycznych i symbolicznych, może również służyć do tworzenia wykresów i dopasowywania funkcji. Wydział ma nielimitowana liczbę licencji domowych dla studentów.

ScientificPython, SciPy

biblioteki do Pythona do analizy danych.

GnuPlot

darmowy program do wizualizacji danych i tworzenia wykresów. Alternatywa dla Origina z interfejsem użytkownika opartym o linię poleceń.
Szersza lista programów do analizy danych dostępna jest na przykład na stronach Wikipedii.