Logo FUW

Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych

Koordynator pracowni:

dr Anna Modra-Wójcik
Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. B3.34
tel: +48 22 55 32 334
Anna.Modrak-Wojcik@fuw.edu.pl

USOS Web Profile

Zajęcia odbywają się w Pracowni Fizycznej Interdyscyplinarnej Pracowni Podstaw Fizyki, na I i II piętrze w budynku B Wydziału Fizyki UW (B1.31 - znajdź na planie, B2.41 - znajdź na planie).