Logo FUW

Pracownia Technik Pomiarowych dla Astronomów

Wykłady Pracownia Technik Pomiarowych dla Astronomów:

Pytania na kolokwium końcowe.