Logo FUW

Pracownia Technik Pomiarowych dla Astronomów

Pliki z instrukcjami do ćwiczeń:

  1. Ćwiczenie "Filtr dolno i górno-przepustowy"
  2. Ćwiczenie "Obwód drgań elektrycznych"
  3. Ćwiczenie "Badanie diod półprzewodnikowych"
  4. Ćwiczenie "Tranzystor bipolarny-wzmacniacz tranzystorowy"
  5. Ćwiczenie "Cyfrowe układy scalone"

Ćwiczenie dodatkowe:

  1. Ćwiczenie "Analogowe układy scalone I wzmacniacz operacyjny"