Logo FUW

Pracownia Technik Pomiarowych dla Astronomów

Koordynator pracowni:

prof. dr hab. Wojciech Dominik
Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 4.06
tel: +48 22 55 32 806
wojtek.dominik@fuw.edu.pl

USOS Web Profile

Zajęcia odbywają się na I piętrze w budynku B Wydziału Fizyki UW (B.14 - znajdź na planie).