Logo FUW

Indywidualna pracownia elektroniczna

Indywidualna Pracownia Elektroniczna [1100-2Ind17] to zajęcia laboratoryjne na pracowni elektronicznej dla studentów II roku studiów indywidualnych na Wydziale Fizyki UW. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami elektroniki i technikami eksperymentalnymi stosowanymi w różnych działach fizyki.