Logo FUW

Indywidualna pracownia elektroniczna

Koordynator pracowni:

dr hab. Piotr Fita
Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 3.33
tel: +48 22 55 32 733
Piotr.Fita@fuw.edu.pl

USOS Web Profile

Zajęcia odbywają się na I piętrze w budynku B Wydziału Fizyki UW (B.14 - znajdź na planie).