Logo FUW

Pracownia fizyczna i elektroniczna (w tym komputerowa)

Pracownia Fizyczna i Elektroniczna ([1100-1INZ27], [1100-1ENPRFIZELEK2]) to zajęcia laboratoryjne dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich na Wydziale Fizyki, wspólne dla kierunków Inżynieria Nanostruktur oraz Energetyka i Chemia Jądrowa. Głównym celem Pracowni jest zapoznanie studentów z technikami eksperymentalnymi wykorzystującymi podstawową elektroniczną aparaturę pomiarową, na przykładzie pomiarów obwodów elektrycznych i elektronicznych. Także z budową elementarnych układów elektronicznych analogowych i cyfrowych. Duża rola przywiązywana będzie do graficznej prezentacji wyników pomiarowych, dopasowania zależności funkcyjnych do wyników pomiarów oraz do stosowania zasad analizy niepewności pomiarowych.