Logo FUW

Pracownia elektroniczna dla nanoinżynierii [1100-2INZ25]

Pracownia elektroniczna ma zaznajomić studentów z teorią przyrządów elektronicznych biernych i czynnych, podstawami teoretycznymi półprzewodników i technologii cyfrowej. Studenci będą budować i mierzyć proste układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. Zapoznają się przy tym z technikami eksperymentalnymi wykorzystującymi podstawową elektroniczną aparaturę pomiarową, na przykładzie pomiarów obwodów elektrycznych i elektronicznych. Duża waga przywiązywana będzie do graficznej prezentacji wyników pomiarowych, dopasowania zależności funkcyjnych do wyników pomiarów oraz do stosowania zasad analizy niepewności pomiarowych.