Zadanie 1

Budowa i badanie modelu oka miarowego i wyznaczenie zakresu akomodacji.

 

Zadanie 2

Budowa modelu oka krótkowzrocznego i wyznaczanie korekcji do dali.

 

Zadanie 3

Budowa modelu oka nadwzrocznego i wyznaczanie korekcji do dali.

 

Zadanie 4

Wyznaczanie korekcji do bliży dla presbiopa nadwzrocznego i krótkowzrocznego.

 

Zadanie 5

Obserwacja siatkówkowych obrazów astygmatycznych.

 

Zadanie 6

Korygowanie astygmatyzmu

 

Zadanie 7

Wyznaczanie powiększenia obrazu siatkówkowego i badanie wpływu wielkości źrenicy na jakość obrazu

siatkówkowego przy różnego rodzaju ametropiach.

 

Zadanie 8

Korygowanie wady sferocylindrycznej

.