Regulamin laboratorium optyki geometrycznej i instrumentalnej

 

Prowadzący:

dr Ryszard Buczynski   rbuczyns@igf.fuw.edu.pl          tel. 22 5546857, Pasteura 7 p. 517

dr Rafał Kasztelanic                 kasztel@igf.fuw.edu.pl tel. 22 5546855, Pasteura 7, p. 509

dr Jacek Pniewski                    jpniewski@igf.fuw.edu.pl         tel. 22 5546 824, Pasteura 7, p. 518

 

 

OG1. Pomiar współczynnika załamania światła

 

OG2. Pomiar ogniskowych soczewek

 

OG3. Pomiar aberracji układów optycznych

 

OG4. Mikroskop

 

OG5. Budowa układów optycznych

 

OG6. Wyznaczanie płaszczyzn głównych soczewek

 

OG7. Pomiar krzywizny soczewki

 

 

ELEMENTARZ POMIARU