Logo FUW

Pracownia Fizyczna dla Optyków Okularowych

Pracownia Fizyczna dla Optyków Okularowych [1100-3BO14] to zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku ESOO - Europejskich Studiów Optyki Okularowej i Optometrii. Celem pracowni jest nabycie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia prostych doświadczeń i eksperymentów fizycznych z czterech podstawowych działów fizyki, zapoznanie się podstawowymi technikami pomiarowymi i przyrządami używanymi w Fizyce Doświadczalnej. Zaprezentowanie umiejętności logicznego opisu swojej pracy wg reguł stosowanych w Fizyce, w tym m.in. umiejętność narysowania prawidłowego wykresu reprezentującego dane, obliczenia i zapis niepewności pomiarowych.