Logo FUW

Pracownia fizyczna dla nanoinżynierii

Pracownia fizyczna dla nanoinżynierii [1100-2INZ18] to zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku studiów licencjackich kierunku Nanoinżyrnieria na Wydziale Fizyki. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami doświadczeń w zakresie mechaniki, fal elektromagnetycznych i fizyki współczesnej. Studenci wybierają ćwiczenie do wykonania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i otrzymują instrukcję umożliwiającą przygotowanie się do ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczenia sprawdza i ocenia asystent prowadzący ćwiczenie. Wykonanie ćwiczenia polega na przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, ich opracowaniu i dyskusji. Efektem wykonania ćwiczenia jest opis, który jest oceniany przez asystenta. W trakcie semestru należy wykonać co najmniej 8 ćwiczeń.

Zajęcia odbywają się w Pracowni Fizycznej Interdyscyplinarnej Pracowni Podstaw Fizyki, na I piętrze w budynku B Wydziału Fizyki UW w salach przy korytarzach B2.41 - znajdź na planie (pierwsze dwa ćwiczenia), B1.31 - znajdź na planie oraz B1.47 - znajdź na planie.

Pierwsze zajęcia roku akademickiego 2023/24 odbywają się 3 października. Odbędzie się na nich szkolenie BHP - udział w nich jest obowiązkowy !!!