Logo FUW

Pracownia Fizyczna i Elektroniczna

Pracownia Fizyczna i Elektroniczna [1100-2F23], [1100-2BF21] to zajęcia laboratoryjne na pracowni elektronicznej dla studentów II roku specjalności Fizyka, Fizyka Medyczna i Neuroinformatyka na Wydziale Fizyki. Celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawami fizycznymi działania, budową i zastosowaniami układów elektronicznych skonstruowanych z dyskretnych i zintegrowanych układów analogowych i cyfrowych.