Logo FUW

Pracownia Technik Pomiarowych dla Astronomów

Pracownia Technik Pomiarowych dla Astronomów [1100-2A12] to zajęcia laboratoryjne na pracowni elektronicznej dla studentów I roku Astronomi na Wydziale Fizyki. Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami przepływu prądu elektrycznego w prostych i złożonych obwodach elektrycznych oraz z metodami pomiarów napięcia i natężenia prądu. Uczestnicy kursu uczą się posługiwania podstawowymi przyrządami pomiarowymi (oscyloskop, miernik uniwersalny) oraz urządzeniami wytwarzającymi stałe napięcia stabilizowane i zadane przebiegi zmienne (zasilacz stabilizowany, generator funkcji).