Logo FUW

Pracownia Dydaktyki Fizyki

Pracownia Dydaktyki Fizyki A [1101-4NP25] i B [1101-5NP13] to zajęcia laboratoryjne dla studentów II stopnia specjalności "Nauczanie i popularyzacja fizyki" na Wydziale Fizyki. Celem pracowni jest zapoznanie studentów z rolą i miejscem eksperymentów w nauczaniu fizyki, oraz techniką eksperymentu szkolnego. Umiejscowienie pracowni w programie studiów pozwala na przygotowanie dydaktyczne warsztatu doświadczalnego i uzupełnianie go na bieżąco w czasie praktyki.

Zajęcia na Pracowni Dydaktyki Fizyki A [1101-4NP25] odbywają się w semestrze letnim, natomiast Pracowni Dydaktyki Fizyki B [1101-5NP13] w semestrze zimowym.