Pracownia dydaktyki fizyki A i B [1101-4NP25,1101-5NP13]

    Terminarz zajęć oraz zasady zaliczenia znajdują się na stronach przedmiotów w USOS:

ul.Pasteura 5   |   02-093 Warszawa   |   tel. (22)55-32-130
Copyright © 2019 Interdyscyplinarna Pracownia Podstaw Fizyki       Webmaster