Pracownia Technik Pomiarowych [1100-2F14]
Do 2016r również Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie [1100-2BF03]
specjalności: „fizyka medyczna” i „neuroinformatyka”
ul.Pasteura 5   |   02-093 Warszawa   |   tel. (22)55-32-130
Copyright © 2019 Interdyscyplinarna Pracownia Podstaw Fizyki       Webmaster