Pracownia Technik Pomiarowych

Programy do analizy danych:

Szersza lista programów do analizy danych dostępna jest na przykład na stronach Wikipedii.

Origin

program do analizy danych i tworzenia wykresów oraz dopasowywania zależności funkcyjnych. Wydział zakupił licencję sieciową, z której mogą korzystać studenci.

Mathematica

program do obliczeń numerycznych i symbolicznych, może również służyć do tworzenia wykresów i dopasowywania funkcji. Wydział ma nielimitowana liczbę licencji domowych dla studentów.

ScientificPython, SciPy

biblioteki do Pythona do analizy danych.

GnuPlot

darmowy program do wizualizacji danych i tworzenia wykresów. Alternatywa dla Origina z interfejsem użytkownika opartym o linię poleceń.

SciDAVis

program do wizualizacji danych i tworzenia wykresów – darmowa alternatywna dla Origina.

Programy do ćwiczeń zdalnych:

Coach 7

program do wykonywania pomiarów z użyciem różnych czujników (również tych wbudowanych w komputer/smartfon) oraz do analizy wcześniej zarejestrowanych pomiarów pozwalający na przykład na śledzenie położenia obiektu w filmie czy na zdjęciu stroboskopowym i tworzenia wykresów jego położenia w funkcji czasu. Wydział zakupił licencję z której mogą korzystać studenci również na swoich urządzeniach (komputerach i tabletach). Instrukcja obsługi.

Tracker

program do śledzenia i modelowania położenia obiektu w filmie i tworzenia wykresów jego położenia w funkcji czasu – darmowa alternatywna dla opcji "wideopomiarów" programu Coach 7.

Sparkvue

program do wykonywania pomiarów z użyciem różnych czujników (również tych wbudowanych w komputer/smartfon). Wersja darmowa na urządzenia mobilne. Skrócona instrukcja obsługi programu.

PhysPhox

program do odczytywania danych z wbudowanych w smartfonach czujnikach.

Physics Toolbox Apps

programy do odczytywania danych z wbudowanych w smartfonach czujnikach.

Portal www.musicca.com

wirtualne instrumenty muzyczne.