Pracownia Technik Pomiarowych [1100-2F14]
Do 2016r również Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie [1100-2BF03]
specjalności: „fizyka medyczna” i „neuroinformatyka”
 • Zadanie BILANS
  Wyznaczanie bilansu radiacyjnego powierzchni podłoża
 • Zadanie 1
  II zasada dynamiki (doświadczenia na torze powietrznym)
 • Zadanie 27
  Wyznaczanie stałej Stefana-Boltzmanna
 • Zadanie 28
  Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego miedzi
 • Zadanie 52
  Interferencyjny pomiar krzywizny soczewki (pierścienie Newtona)
 • Zadanie 57
  Wyznaczenie wsółczynnika załamania rutylu dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego metodą kąta najmniejszego odchylenia przy użyciu spektrometru
 • Zadanie 59
  Wyznaczanie współczynnika załamania interferometrem Michelsona
 • Zadanie 104
  Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą czasu przelotu
 • Zadanie 106 a, c
  Wyznaczanie przewodnictwa właściwego i stałej Halla dla półprzewodników. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników
 • Zadanie 106 b, d
  Wyznaczanie przewodnictwa właściwego i stałej Halla dla póprzewodników. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników
 • Zadanie 110
  Badanie interferencji mikrofal przy użyciu interferometru Michelsona.
 • Zadanie 122
  Wyznaczanie zawartości izotopu 40K w naturalnym potasie
Copyright © 2019 Interdyscyplinarna Pracownia Podstaw Fizyki       Webmaster