Pracownia Wstępna

Pracownia Wstępna [1100-1AF26] to zajęcia laboratoryjne dla studentów I roku studiów licencjackich na Wydziale Fizyki. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy doświadczalnej i opracowania danych pomiarowych. W ramach pracowni student wykonuje pięć ćwiczeń laboratoryjnych. Efektem wykonania ćwiczenia jest opis, który jest oceniany przez asystenta. Tematy zadań doświadczalnych dobrane są tak, aby studenci poznali podstawowe przyrządy i techniki pomiarowe, a zebrane podczas pomiarów dane były dobrym materiałem ilustracyjnym do najczęściej używanych metod analizy danych.

Wszystkie informacje na temat działania przedmiotu w trybie zdalnym są wysyłane wszystkim studentom zapisanym na przedmiot w systemie USOS, na adresy dostępne w tym systemie. BARDZO PROSZĘ O REGULARNE SPRAWDZANIE MAILI!!! W celu zaliczenia przedmiotu wszyscy studenci są zobowiązani do udziału w zajęciach zdalnych wyznaczonych przez prowadzących. Lista z podziałem na grupy znajduje się w zakładce Plan zajęć.