Pracownia Wstępna

Zasady zaliczania: Regulamin


Zmiany w roku akademickim 2019/20 z powodu wprowadzenia zajęć zdalnych

  1. W czasie trwania zajęć zdalnych student jest zobowiązany do samodzielnego wykonania doświadczenia i zapoznania się z materiałem do zajęć ćwiczeniowych, zgodnie z terminami ustalonymi przez koordynatora przedmiotu jak również do uczestnictwa w zajęciach zdalnych wyznaczonych przez prowadzącego jego grupę. W przypadku jakichkolwiek niejasności, należy skontaktować się z asystentem.
  2. Opisy w formie cyfrowej (nazwa pliku: rok_ćwiczenie_nazwisko_imię, format PDF), przesyła się bezpośrednio asystentowi, zgodnie z terminami określonymi przez koordynatora pracowni.
  3. Wszelkie kontakty z asystentami odbywają się poprzez kontakt elektroniczny (email lub w inny określony przez asystenta sposób).
  4. Dla osób, które mają niezaliczone jedno z pięciu ćwiczeń, w lipcu przewidzialny jest jeden stacjonarny termin dodatkowy. Opis z ćwiczenia wykonanaego w terminie dodatkowym, należy oddać w ciągu tygodnia od jego wykonania bez możliwości opóźnienia. Opis z tego ćwiczenia można poprawić jednokrotnie. W terminie dodatkowym nie przewiduje się ćwiczeń rachunkowych.Przewidywany termin zajęć dodatkowych: 6 lipca 2020 r.