Pracownia Wstępna

Wszystkie informacje na temat zaliczania zdalnego ćwiczeń są wysyłane wszystkim studentom zapisanym na przedmiot w systemie USOS, na adresy dostępne w tym systemie. BARDZO PROSZĘ O REGULARNE SPRAWDZANIE MAILI!!! W celu zaliczenia przedmiotu wszyscy studenci są zobowiązani do udziału w zajęciach zdalnych wyznaczonych przez prowadzących.


Ćwiczenie nr 1 - WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH (G)

Ćwiczenie nr 2 - SPRAWDZANIE PRAWA OHMA I KIRCHHOFFA (E)

Ćwiczenie nr 3 - BADANIE DRGAŃ WAHADŁA MATEMATYCZNEGO (W)

Ćwiczenie nr 4 - BADANIE RUCHU JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONEGO (R)

Ćwiczenie nr 5 - BADANIE PRZEMIAN GAZU DOSKONAŁEGO (P)

Materiały uzupełniające: