Pracownia Fizyczna dla Optyków Okularowych

Koordynator pracowni:

dr Krzysztof Karpierz
Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 2.34
tel: +48 22 55 32 634
Krzysztof.Karpierz@fuw.edu.pl

USOS Web Profile

Zajęcia odbywają się w Pracowni Fizycznej Interdyscyplinarnej Pracowni Podstaw Fizyki, na I piętrze w budynku B Wydziału Fizyki UW (B1.31 - znajdź na planie).