Logo FUW

Pracownia Fizyczna i Elektroniczna S

Koordynator pracowni:

dr hab. Jan Kurpeta
Wydział Fizyki UW
ul. Pasteura 5, pok. 2.77
tel: +48 22 55 32 642
jkurpeta@mimuw.edu.pl

USOS Web Profile

Zajęcia odbywają się na I piętrze w budynku B Wydziału Fizyki UW (B1.14 - znajdź na planie).