Logo FUW

Pracownia Fizyczna i Elektroniczna S

Pracownia Fizyczna i Elektroniczna S [1100-3BB18] to zajęcia laboratoryjne na pracowni elektronicznej dla studentów III roku specjalności Biofizyki Molekuralnej na Wydziale Fizyki UW. Celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie słuchaczy z budową i zasadą działania układów elektronicznych zbudowanych z dyskretnych i zintegrowanych układów analogowych i cyfrowych.