Pracownia Technik Pomiarowych dla Astronomów

Pliki z instrukcjami do ćwiczeń:

  1. Ćwiczenie "Układ całkujący i różniczkujący"
  2. Ćwiczenie "Układ rezonansowy"
  3. Ćwiczenie "Badanie diod półprzewodnikowych"
  4. Ćwiczenie "Tranzystor bipolarny-wzmacniacz tranzystorowy"
  5. Ćwiczenie "Analogowe układy scalone I wzmacniacz operacyjny"
  6. Ćwiczenie "Cyfrowe układy scalone"