I Część doświadczalno rachunkowa

 

Pomiar okresu wahadła matematycznego

 

Wyznaczanie gęstości ciał stałych

Wyznaczanie gęstości ciał stałych - arkusz

 

Badanie prawa Ohma i Kirchhoffa

Badanie prawa Ohma i Kirchhoffa - arkusz

 

Test c2

Test c2 - arkusz

 

 Skrypt c2

 

 

Instrukcje do przyrządów

 

Waga serii WLC

          Zasilacz 303D

            Multimetr cyfrowy serii BM800s

            Uniwersalny miernik cyfrowy CHY38

 

II Część doświadczalna

 

C1-C4

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu.

 

O9-O12

Badanie widm optycznych za pomocą spektrometru.

 

O13-O16

Badanie absorpcja światła w materii.

 

Zadanie 121

Badanie zawartości radonu w powietrzu.