Strona główna

 

 

Regulamin pracowni

 

Instrukcje

 

 

Instrukcja - Jak pisać raport końcowy

 

Przykładowy raport końcowy

 

Instrukcja – Jak tworzyć histogram

 

Zadania rachunkowe

 

Materiały do wykładu

 

Przykłady zadań kolokwium końcowego

 

 

Wyniki kolokwium (2017)

 

 

Programy